Címlap

Imre Garai

associate professor

Imre Garai

Associate professor, Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology, Institute of Education

Educational and research interest

 • emergence and development of modern professions with a special focus on the evolvement of the secondary school teacher profession in Europe and Hungary
 • institutalization processes of secondary school teachers’s training in Europe and Hungary
 • history of education sciences in Europe and Hungary between the 19th and the 20th century
 • remembrance and the role of recollection in career of pedagogues professionals

Contact

garai.imre@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., (420th ). room

 

Teaching

MA programme

 • TANO-105 Gyermekkép és egyéni sajátosságok [Image of Child and individual peculiarities]
 • TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok, nézetek - gyermekkép és egyéni sajátosságok [Pedagogical experiences, views – image of child and individual peculiarities]
 • TANO18-119 Iskolák és tanulóközösségek [Schools and learning in communities]
 • PEDM17-108 Problématörténet és történeti összehasonlító pedagógia [History of pedagogical problems and comparative pedagogy]
 • Szabadon választható kurzusként: A középiskolai tanári hivatás fejlődésének sajátosságai Európában és Magyarországon [Optional course: Pecularities of development of secondary school teachers’s profession in Europe and Hungary]

Doctoral programme

 • DNEV-SZV68 Elméleti-történeti Pedagógiai Doktori Program – Workshop Doktori hallgatók számára [Theoretical-historical Pedagogy Doctoral Program – Workshop for Doctoral Students]
 • DEDU16-RMM-109  How to write and publish a research paper in English?
Talent support

34th National Scientific Student Conference, Pedagogy Subsection, Education sociology and History of Education subdivision. Kisling, Zénó: „A Nemzetiszocialista Tanár Szövetség működése München – Felső-Bajorországban a hatalomátvétel után (1933–1937)” [Operation of National Socialist Teacher Alliance in Munich – Upper-Bavaria  after the regime change (1933–1937] 1st place of the subdivision and winner of a special award offered by the Society of Pro Sciencia Award Winners) (supervisor)


Research areas

My research activities are related to the Research Group for Historical, Theoretical and Comparative Pedagogy, Education Institution, Pedagogy and Psychology Faculty, Eötvös Loránd University. These research activities consist of three main directions related to the academic profile of the research group:

 1. Professionalization profecesses of secondary school teachers in Central-Europe and Hungary,
 2. Research activities related to remembrance and politics of memory and recollection
 3. Emergence and development of education sciences from the perspective of scientific theory and history of sciences.

Papers and volumes (edited and monographs) are published in all the three main research directions.


Projects

 • A magyar neveléstudomány története a szakmai folyóiratok tükrében (1945–1989)- tudományos kommunikáció, szakmai diskurzusok (OTKA T100496), Futamidő: 2012–2016 Témavezető: Németh András. [History of education sciences in the light of professional journals (1945–1989) – scientific communication, professional discourses (National Scientific Research Fund T100496), Duration: 2012–2016. Supervisior: Németh András]
 • A magyar neveléstudomány múltja és jelene (1970–2017) – diszciplínafejlődés, tudományos kommunikáció (NKFIH 127937), Futamidő: 2018–2022. Témevezető: Németh András [History and Presence of the Hungarian education sciences (1970–2017) – development of the discipline and scientific communication (National Research, Development and Innovation Office Project 127937), Duration: 2018–2017), Duration: 2018–2022. Supervisior: Németh András.]
 • Cultural interactions among Central European capital cities: School systems In Berlin, Budapest, Prague, Vienna and Warsaw (18th -21 st century). Central Kolleg, 2017.
 • Cultivating Cosmopolitism in the Nationalist Era: Central European Capital Cities (1870–1940. Central Kolleg, 2018.
 • 2017–2018: Új Nemzeti Kiválósági Program Posztdoktori Pályázat: Középiskolai tanárképzés, a középiskolai tanárok szakmai műveltségtartalmainak változásai a budapesti tudományegyetemen, 1862–1945. [New National Excellence Program Postdoctoral Grant: Secondary School Teacher Training, Changes of Professional Knowledge of Secondary School Teachers at the University of Budapest, 1862–1945.]
 • A középiskolai tanárság hivatássá válásának történeti folyamatai című pályázattal 2020-ban elnyerte az ELTE Ígéretes Kutatója elismerést a neveléstudományok és a pszichológia területén. [Winning the Award of Promising Researcher of the Eötvös Loránd University in the category of education sciences and psychology in 2020.  The title of the awarded scientific research was “Historical processes of professionalization of secondary school teachers”.]

Selected publications

Other professional activities

Hungarian Scientific Academy Pedagogy Scientific Committee, History of Education Subcommittee

 • 2019 – member
 • 2020 – secretary

ELTE PPK Faculty Research Ethics Committee

 • 2019 – member