Címlap

Garai Imre

egyetemi docens

Garai Imre

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének habilitált egyetemi docense

Oktatói munkájának és kutatói érdeklődésének fókuszai

 • a modern hivatások kialakulásának folyamata különös tekintettel a középiskolai tanári hivatás európai és magyar fejlődésére
 • a középiskolai tanárképzés intézményesülésének folyamatai Magyarországon és Európában
 • a neveléstudomány tudománytörténete európai és magyar viszonylatban a 19–20. században
 • emlékezetkutatás, az emlékezet szerepe a pedagógiai hivatások gyakorlásában

Elérhetőségek

garai.imre@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 420. szoba

 

Oktatási tevékenység

Mesterszakon

 • TANO-105 Gyermekkép és egyéni sajátosságok
 • TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok, nézetek - gyermekkép és egyéni sajátosságok
 • TANO18-119 Iskolák és tanulóközösségek
 • PEDM17-108 Problématörténet és történeti összehasonlító pedagógia
 • Szabadon választható kurzusként: A középiskolai tanári hivatás fejlődésének sajátosságai Európában és Magyarországon

Doktori képzésben

 • DNEV-SZV68 Elméleti-történeti Pedagógiai Doktori Program – Workshop Doktori hallgatók számára
 • DEDU16-RMM-109 How to write and publish a research paper in English?
Tehetséggondozás

XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pedagógia alszekció, Neveléstörténet és pedagógiatörténet altagozata Kisling Zénó: „A Nemzetiszocialista Tanár Szövetség működése München – Felső-Bajorországban a hatalomátvétel után (1933–1937)” (I. helyezés, Pro Sciencia Aranyérmesek Társaságának Reménység-díja)   (konzulens)


Kutatási területek

Kutatási tevékenységeim az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Történeti, Elméleti, Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoporthoz kötődnek. A kutatócsoport profiljához illeszkedve három fő területre koncentrálódnak kutatásaim:

 1. A középiskolai tanári hivatás professzionalizációjának folyamatai Közép-Európában és Magyarországon.
 2. Az emlékezethez és emlékezetpolitikához kötődő vizsgálatok.
 3. A neveléstudomány kialakulásának és fejlődésének tudományelméleti és tudománytörténeti vizsgálata.

Mindhárom területen magyar és idegen nyelven is jelentek meg publikációim.


Pályázatok, projektek, kutatások

 • A magyar neveléstudomány története a szakmai folyóiratok tükrében (1945–1989)- tudományos kommunikáció, szakmai diskurzusok (OTKA T100496), Futamidő: 2012–2016 Témavezető: Németh András.
 • A magyar neveléstudomány múltja és jelene (1970–2017) – diszciplínafejlődés, tudományos kommunikáció (NKFIH 127937), Futamidő: 2018–2022.
 • Cultural interactions among Central European capital cities: School systems In Berlin, Budapest, Prague, Vienna and Warsaw (18th -21 st century). Central Kolleg, 2017.
 • Cultivating Cosmopolitism in the Nationalist Era: Central European Capital Cities (1870–1940. Central Kolleg, 2018.
 • 2017–2018: Új Nemzeti Kiválósági Program Posztdoktori Pályázat: Középiskolai tanárképzés, a középiskolai tanárok szakmai műveltségtartalmainak változásai a budapesti tudományegyetemen, 1862–1945.
 • A középiskolai tanárság hivatássá válásának történeti folyamatai című pályázattal 2020-ban elnyerte az ELTE Ígéretes Kutatója elismerést a neveléstudományok és a pszichológia területén.

Publikációk

Szakmai, közéleti tevékenység

MTA Pedagógi Tudományos Bizottság, Neveléstörténeti Albizottság

 • 2019 – tag
 • 2020 – titkár

ELTE PPK Kari Kutatásetikai Bizottság

 • 2019 – tag